2009-12-02

Ko će biti kriv malo, a ko zamalo?

     Novi zakon o saobraćaju, hm... Ponovo... Neka, bolje je pročitati, pripremiti se i BITI obavešten, a posle kako nam Bog i sreća dadu...

     Elem, jedna od stavki novog Zakona o saobraćaju koja stupa na snagu, znate već kada, da se ne ponavljam, predviđa uvođenje evropskog izveštaja, koji se popunjava u slučaju manje  saobraćajne nesreće. Ovaj dokument vozači će biti obavezni da nose u kolima uz polisu osiguranja.

Zašto je važno:

     1. zato što predviđena kazna za neposedovanje ovog dokumenta izgleda ovako:

          Pravna lica - od 100.000 do 3.000.000 din.
          Preduzetnici - od 10.000 do 300.000 din.
          Fizička lica - od 10.000 do 50.000 din.

     2. zato što bi u slučaju saobraćajne nesreće u kojoj bi nastala samo manja materijalna šteta bilo moguće da krivac popuni ovaj formular uz opis same nesreće i njenih posledica, da učesnici u nesreći potpišu taj formular i da to bude dovoljno oštećenima da od osiguravajuće kuće naplate svoju štetu. Dakle, poenta je da se može i bez prisustva organa saobraćajne policije razrešiti problem manjih šteta.

Imate dve mogućnosti da dođete do ovog papira:

     1. da posetite bilo koju osiguravajuću kuću, jer su sve već dobile odgovarajuće blanko formulare

     2. da posetite sajt DDOR-a i isti formular preuzmete (hvala im!).

Na kraju, pitam se:

     1. ko će krivca za saobraćajni udes „ubediti“ da je on kriv i da dobrovoljno potpiše dati formular, imajući u vidu da je obavezan da u roku od 15 dana od tog trenutka događaj prijavi svojoj osiguravajućoj kući?

     2. šta će se podrazumevati pod pojmom „manja materijalana šteta“?

Ocenite ovaj post:

0 коментара:

Постави коментар

Loading...