2012-04-24

a propro izbora...

0 коментара
Kada bi se, kojim slučajem, zabranila upotreba budućeg vremena, mnogi  (političari) ne bi imali šta da kažu, ali bi tišina rekla više nego da su išta izgovorili.

Pročitajte dalje... Ocenite ovaj post:

2012-02-24

ACTA - ad acta!!!

1 коментара
Dobra većina ljudi jedva preživljava, pa mu ACTA i ne znači ništa, ako će sutra ostati bez posla, struje, hleba... Za nas koji živimo od i za digitalne medije, digitalne podatke, aplikacije i resurse, ACTA je pitanje  a la "to be, or not to be!".
Zato uznemiruje najnovija vest iz Blica da smo kao "vredni" đaci požurili
http://www.blic.rs/IT/308737/Srbija-usvaja-sporazum-ACTA-koji-omogucava-cenzuru-na-netu

Koliko ACTA može biti zloupotrebljen, sve i da ima najbolje namere da zaštiti vlasnike autorskih dela, objasnila nam je Vesna Rakić Vodinelić ovde.

Na osnovu toga, ako zaista, citiram: "Državni organi koji kontrolišu granicu, na osnovu ACTA mogu uživati ovlašćenja koja inače, sme da ima samo sud: prema nekim tumačenjima granični službenici carine mogu da narede pregled lap topa ili IPad-a i njihovo oduzimanje na osnovu obične sumnje da sadrže falsifikovana intelektualna dobra (snimke muzike, filma i sl.) koji bi navodno bili namenjeni komercijalnoj, a ne, kao što uobičajeno jesu, ličnoj upotrebi (na primer, čl. 16)."  ovo bude važilo, može se desiti da bilo koji poslovni čovek može ostati na granici bez svog laptopa, a možda i kompletne opreme... Na koliko dugo? Ne znamo!

Imamo li u tom slučaju pravnu zaštitu ? Prema ACTA - nemamo! Citiram: " U čl. 12 ACTA nisu sadržane uobičajene procesne garantije za tuženog (navodnog prekršioca prava intelektualne svojine), zato što se privremene mere oduzimanja i zaplene njegovih dobara, za koje se tvrdi da su rezultat povrede prava intelektualne svojine, mogu izreći, a da se tuženom i ne pruži prilika da se izjasni (inaudita altera parte)."

Dok mi dokažemo sva vlasnička prava nad jedno zilion fajlova smeštenih na našem HDD-u , zaglavićemo zatvor! Citiram: "ACTA, pored građanskopravne zaštite, nameće državama potpisnicama obavezu krivičnopravne zaštite, tj. kriminalizaciju povreda prava intelektualne svojine u čl. 23, što odstupa od EU standarda, jer Direktiva EU 2004/48 uopšte ne predviđa kriminalizaciju. Pored toga ACTA ne obezbeđuje pravično suđenje i zaštitu procesnih prava okrivljenih. Iako se državama potpisnicama nameće obaveza kriminalizacije, u ACTA se ne pravi razlika između kopiranja koje je korisnik izvršio za sopstvenu upotrebu i onog za nezakonito sticanje profita, budući da se pojam komercijalne upotrebe intelektualnog dobra neodređeno i široko definiše."

Na kraju, iskreno se nadam u međunarodni razum (Wikipedia, Google, i ostali koji su već reagovali) jer se bojim da ga u našim glavama nema...
Pročitajte dalje... Ocenite ovaj post:

2012-02-22

MTV i GREMI - eve me!!!

0 коментара
Da li je to "naš" Mlađa odustao od Nobela za ekonomiju ???


Pročitajte dalje... Ocenite ovaj post: